- - Hem - - Kundzon - - Teknik - - Tekniska data - - Delningsfilter - - Stativ - - Bakgrund - - Placering - - Prislista - - Lyssna/Köpa - - FAQ - -

Referens delningsfilter

Helt enkelt vårt bästa delningsfilter som är ett "synkront" faskorrekt seriefilter. Principen kan du läsa mer om under "teknik".

Skillnaden mellan Synkron och Referens är att i Referensfiltret är funktionen uppdelad på två kretskort per kanal för att minimera de magnetiska störningarna mellan spolarna. Dessutom är den mekaniska miljön något bättre i Trälådan.

Referensfiltret har trälåda i samma kvalitet som högtalarlådorna. Lite smalare än en Linn Akuratlåda och lite bredare än Lejonkou och Linn Klimax lådorna.

Max bredd: 38cm
Max höjd: 9.6cm
Djup: 36.3cm

Synkron delningsfilter

Synkron använder samma konstruktion och kretskort som referens. Men här är alla komponenter monterade på kretskortet. Vissa komponeter är enklare och Synkron har en svart låda per kanal.

Internt Synkront seriefilter från version T1i

Synkronfiltret är ett delingsfilter som fungerar tämligen bra att montera i taket inne i högtalarlådan. Dvs så långt som möjligt från baselementets kraftiga magnet. Återgivningen blir dock inte lika fyllig och nyanserad som med exakt samma delningfilter i separata lådor. Går dock att uppgradera till Synkron i efterhand.