- - Hem - - Kundzon - - Teknik - - Tekniska data - - Delningsfilter - - Stativ - - Bakgrund - - Placering - - Prislista - - Lyssna/Köpa - - FAQ - -

FAQ / Vanliga frågor som Anders svarar på

 • Är T1:an färdig nu?
  • Man kan nog betrakta den som tämligen färdig, även om jag inte kan garantera att det inte kommer framtida uppgraderingar.

 • Varför har ni valt just de högtalarelementen?
  • Jag vill ha element utan allt för mycket "konstigheter" i konstruktionen. Elementen som har valts kräver en del korrigering för att låta bra. Element med "snygga kurvor" är jag misstänksam mot. Jag har provat diskanter med magnetisk olja. Men för denna konstruktion behövs diskantelement utan sådan extra dämpning och diskantkonen behöver kunna göra större konutslag än i de flesta andra konstruktioner. Jag känner till endast ett fåtal diskanter som uppfyller dessa krav.

 • Är detta en ny "Linn Kan"?
  • Jag har inte eftersträvat något gammaldags nostalgiskt ljudideal. Men kan förstå att man relaterar till dessa, eftersom T1 har diskant från samma tillverkare.

 • Kablage längder?
  • Med version 1.21 av delningsfiltret så fungerar både 2 meter och 5 meter bra mellan filter och högtalare. Detta gäller för 4 kvadratmillimeter kabel. Mellan filter och förstärkare rekommenderar vi 0,6 - 1 meter.

 • Underhåll/service
  • Massivträ är ju inte helt "perfekt". Dessutom påverkas det av luftfuktigheten. I samband med stora förändringar i luftfuktighet (t.ex vid regnigt väder som snabbt slår om till kyla och snö) kan det uppstå sprickor i träet.

   Dessa åtgärdas genom att fylla med vanligt vitt trälim, kanske får man göra detta i ett par omgångar. Samma typ av lim sammanfogar alla ingående trädelar. Så prestandamässigt fungerar det bra.

 • Skönhetsfel
  • Massivträ är ju som sagt ovan - inte helt "perfekt". Man kan säga att det är ett levande material och att olika delar av trämaterialet kan påverkas olika av förändringar i luftfuktigheten. Detta kan göra att skarvar mellan träbitar och ojämnheter i materialet orsakar skönhetsfel. Men också personlighet! Man kan tänka sig att slipa om lådorna men man bör nog vänta till de har blivit ganska många år.
  • Det tätningsfett vi använde till att börja med för att täta runt bl.a diskantelementen orskar färgförändring hos naturfärgade lådor. Problemet löst genom byte av tätmassa.

 • Inkörning?
   Vid utvecklingen av T1 har väl inkörda högtalarelement använts. Pga T1:ans stora potential är inkörningsfenomen uppenbara.
   • Diskantelement blir snabbt inkörda på någon timma.
   • Tätningsmassan ändrar sig en aning och elementen "sugs fast" efter någon vecka.
   • Vissa komponenter i delningsfiltret har en dryg månads inköring.
   • Baselementen är stela och lite "döda" i klangen till att börja med. Någorlunda inkörda efter en måndad. Men fullt ut först efter flera månader.
   Det kan vara vettigt att göra en grov injustering av placering och dämpning av basport när högtalarna är nya, och sedan fintrimma först efter en månad.

 • Momentdra högtalarelement mm?
  • Den metod för åtdragning av skruvar jag själv änvänder är att skruva lite i taget med känsla och lyssna. Detta ger en viss "spridning" som är avsiktlig. Pga att lådan kan ändra storlek kan friktionen mellan skruv och elementets chassie ändra sig. Många parametrar verkar påverka varandra, och att övertrimma kan orsaka instabil prestanda.

   Jag kan därför varken rekommendera eller avråda momentdragning i nuläget.

 • Framtida uppgraderingar?
  • Ett mer påkostat delningsfilter i snygg trälåda. SHW delningsfiltret är tämligen bra, så ett bättre delningsfilter skulle nog kosta mycket mer, och vara mycket större. Inte alls säkert att det blir verklighet.
  • Basmodul - Förmodligen rätt svårt att få till då jag inte vill kompromissa på prestandan. Basmodulen måste också bli ett minst lika bra stativ som T-stativen för T1:orna. Därför behövs kanske en konstruktion i både massivträ och aluminium. En sådan basmodul inkl 3-vägs delningsfilter skulle säkert kosta dubbelt så mycket som ett par kompletta T1:or. Kanske ett hopplöst projekt?