Vår bästa möbel så långt - BORD

Harmonihyllan

Ett flexibelt system

Svarta eller natureloxerade distanser?

De solida hylldistanserna kan fås eloxerade
i svart eller natureloxerad aluminium.

12 cm eller 15 cm distanser?

Vi erbjuder två olika längder för distanserna.

Det verkliga avståndet mellan hyllplanen är ca
1 cm mer än detta mått. Se [ storleks-guiden ]

Adress: Aschebergsgatan 15 441 27 Göteborg Telefon:031-135100 Mejl: info@klangedang.se