- - Hem - - Kundzon - - Teknik - - Tekniska data - - Delningsfilter - - Stativ - - Bakgrund - - Placering - - Prislista - - Lyssna/Köpa - - FAQ - -


Vår strävan

Vi vill som sagt att varje ton skall återges så rent som möjligt. Detta gäller även snabba anslag och korta toner - ju snabbare och lättare vår hörsel och hjärna kan känna igen en ton desto mer kan vi få ut från musiken.

Om detta inte fungerar blir lyssningen mer akademisk och lite som att titta på en bild av musik. Men musiken fungerar inte och berör inte som den ska.

Vi vill också att rytmik och samspelet mellan musikerna förmedlas så bra som möjligt. Detta tror vi handlar om att ha så enkla och så harmoniska fel som möjligt i konstuktionen. Detta uppnås med "musikaliska material" som massivträ, och ett delningsfilter som inför endast mycket små tidsfel i musiken.

Bakgrund till "Högtalaren som blev 25 år försenad"

Klångendang T1 lanseras i samband med att Tonläget HiFi i Göteborg firar 25-års jubileum. Faktum är att om vi går tillbaka till mitten av 80-talet så var planerna att starta en HiFi-butik där mina högtalarkonstruktioner ingick i sortimentet. Men det blev mest Linn istället. Under de gångna 25 åren har vissa högtalarprojekt funnits, först en byggsats som vi kallade Diro, en budgetgolvare. Några år sedan kom Mimer (namnet återkommit för hyllplan), som var en extremt välbyggd golvhögtalare. Denna högtalare stupade på att elementen slutade tillverkas, och vi hade ingen " produktionsapparat".

Idag har vi mer än 10 års erfarenhet av tillverkning av Harmonihyllan. Förutom att vi lärt oss en del om vibrationer och mekanik på vägen så har vi nu även underleverantörer som kan bygga högtalarlådor.

Namnet? - min Mormor och Morfars gård kallades klångedang (som jag minns det)

Anders Simonsson


Läs mer om tidigare högtalarkonstruktioner.