- - Hem - - Kundzon - - Teknik - - Tekniska data - - Delningsfilter - - Stativ - - Bakgrund - - Placering - - Prislista - - Lyssna/Köpa - - FAQ - -


Lite om tekniska lösningar

Delningsfilter

Synkron & Referens: Synkront Seriefilter
I de flesta högtalare har man ett delningsfilter uppdelat i olika sektioner - t.ex en för bas och en för diskant, varje sektion arbetar i princip för sig. Diskantsektionen isolerar diskantelementet från bastoner, och baselementet isoleras från diskant. Högtalarelementen är dock inte alls linjära utan fungerar också som mikrofoner som skickar en tämligen oförutsägbar signal tillbaka åt fel hål in i delningsfiltret. Musikalisk precision och information går då förlorad.

Vi har utvecklat filter enligt denna konventionella princip. Prototyperna Basic Trio, och Origo. Dessa ledde fram till Kont som vi är riktigt nöjda med.

Men i våra finare delningsfilter Synkron och Referens sitter bas och diskantsektion ihop. Vi kan inte påstå att problemet ovan är helt löst. Men delningsfiltret är designat att hantera dessa "felsignaler" från högtalarelementen på bästa möjliga sätt. Principen är lite "självjusterande" så att samspelet mellan bas och diskant hela tiden blir rätt - inte bara i teorin utan även i praktiken och vid olika ljudstyrkor och vid olika tonanslag!

Vi kallar principen Synkront Seriefilter och styrkan är just synkroniseringen mellan bas och diskant och att ljudet och musiken låter mer äkta - Man kan säga att fokus ligger i "Nu!".

Separata delningsfilter ger en större förbättring än man kan tro. När komponenterna slipper vibrationerna inne i högtlarlådan förbättras ordningen och renheten i musiken.

Högtalarelement

Elementen? Diskanten är den Danska "gyllene domen" Baselementet är med membran i polypropylen och ett gjutet chassie.

Skillnad på dämpning och dämpning

Det fokuseras ofta på dämpning av resonanser i högtalarsammanhang. Med mycket dämpning överallt så löser man många problem. Men varje enskild ton som vi vill reproducera är ju en resonans! Tonerna lever farligt i en överdämpad konstruktion. Vi vill ha så harmlösa och så harmoniska resonanser som möjligt i konstruktionen, och man kan säga att T1:an är både lite dämpad och kraftigt dämpad samtidigt - stomljuden - dvs energin som finns i lådväggarna är kraftigt dämpad genom att energin leds till dämpenheten i botten (eller i T-stativen). Dock är den akustiska dämpningen inne i själva lådan ganska liten. Detta för att inte modulera (störa) tonerna och samtidigt ta vara på den akustiska energi vi vill få ut ur basporten. Renheten på tonerna från basporten är ju också avgörande.